Back to Nature projekt

Back to Nature projekt

Iskolánk részvétele a Stratégiai partnerségek - Környezeti nevelési projektben

 A projekt célja egy hatékony, köznevelési intézmények és más szektorok közötti együttműködés kialakítása.  A 24 hónapos projekt eredményeként egy rugalmas és könnyen adaptálható és bárki számára hozzáférhető módszertan fog elkészülni, melynek célja a 9 és 11 év közötti általános iskolás diákok kulcskompetenciáinak javítása. Az innovatív pedagógia ötvözi a környezeti nevelés elveit a természet-közeli élménypedagógiával.

Iskolánkban került sor 2016. december 5-én a Back to Nature c. projekt nyitó megbeszélésére, ahol a partner szervezetek megbeszélték a kétéves projekt kapcsán felmerült lényeges kérdéseket.

A decemberi találkozó óta több újabb projekt-találkozón vettek részt a partnerországok képviselői, melyek során megbeszélték az általuk megírt feltáró elemzés során szerzett tapasztalatokat. 

2018. februárjában öt napos, 30 órás, nem akkreditált tanártovábbképzés került megrendezésre, melynek célja a projekt keretében elkészült innovatív, természetközeli, gyakorlatias tananyag ismertetése a résztvevő pedagógusok, környezeti neveléssel foglalkozó szakemberek számára.

A legfontosabb szempontok azok, hogy milyen konkrét módszerekkel lehet a pedagógusok és a gyerekek számára is elérhetővé tenni a legfontosabb környezetvédelmi fogalmakat és kérdéseket (pl. fenntartható fejlődés) és hogyan válhatnak ezek a nézőpontok a mindennapi élet részévé.

Az elkészült tananyagra épülve 5 napos nyári tábor került megszervezésre Erdélyben a kisdiákok és pedagógusaik számára (2018. augusztus 22-28.).

A Back to Nature projekt záró konferenciájára 2018. november 23-án került sor a Halis István Városi Könyvtárban.

A konferencia programja a következő volt:

 • Kísérleti tananyagokra vonatkozó előzetes feltáró elemzés bemutatása

 • Kulcskompetenciákra épülő, innovatív természetközeli pedagógia bemutatása

 • Általános iskolák szerepe a környezeti nevelésben a kulcskompetenciák tükrében

 • Egyetemek szerepe a környezeti nevelésben a kulcskompetenciák tükrében

 • Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben

________________________

A projekt partnerszervezetei:

 • nagykanizsai Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola

 • IMRO-DDKK Nonprofit Kft

 • Maribori Egyetem

 • Lendvai Kéttannyelvű Általános Iskola

 • Focus Euro Center

 • Nyárádgálfalvi Általános Iskola

A tanulási folyamatot segítő anyagok és eszközök a Back to Nature weboldalán is elérhetők.

Honlapunkon olvasható részletesebb beszámoló a 2018. augusztus 22-től 28-ig Erdélyben megrendezett nyári táborról.

* * * 

  A projekttel kapcsolatos médiamegjelenéseket összegyűjtöttük honlapunkon.

* * *

Pályázatok