Egészségfejlesztő iskola

Egészségfejlesztő iskola

Az egészségfejlesztő szemlélet az iskolai élet minden területét áthatja:

Intézményünk mindig is törekedett a tanulók helyes életmódjának kialakítására. Feladatunknak tekintjük, hogy a tanulók egészségük megőrzése és védelme érdekében rendelkezzenek korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal. Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat.

Az egészségfejlesztő iskola minden rendelkezésére álló módszerrel igyekszik elősegíteni a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást.

Tervezett tevékenységi területek:

  • Egészségfejlesztő sport, testnevelés, életmód

  • Lelki egészség, munkahelyi légkör, szociális egészség

  • Egészségismeretek elsajátítása, egészséges táplálkozás

  • Fenntartható fejlődés

  • Család, érzelmi, mentális egészség 

Pedagógiai Programunkban legfontosabb céljaink között szerepel az egészségfejlesztési lehetőségek kiaknázása, a sport iránti elkötelezettség kialakítása. Az iskolai egészségnevelést szolgálja a mindennapos testedzés.

Pályázatok