Egészségfejlesztő sport

Egészségfejlesztő sport

Pedagógiai Programunkban legfontosabb céljaink között szerepel az egészségfejlesztési lehetőségek kiaknázása, a sport iránti elkötelezettség kialakítása. Az iskolai egészségnevelést szolgálja a mindennapos testedzés.

Zrínyi Sport és AirTrack Akadémia: A mindennapos testnevelést 1-4.osztályban differenciált foglakozás keretében, válogatás alapján hatékonyabban végezzük.

Négy sportágban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, torna) a sportegyesületekkel szorosan együtt dolgozva, külön csoportokban foglalkoztatjuk a tanulókat a pedagógusok irányításával.

A sportórákon lehetősége nyílik a gyerekeknek a kreatív eszközök használatára is. A koordinációs létra, szivacsgátak, szlalombóják megfelelően biztosítják a mozgásfejlesztő- illetve koordinációs gyakorlatok elvégzését.

Az országban elsőként alkalmazzuk a mindennapos oktatásban a legmodernebb AirTrack eszközöket.

(Bővebben az AirTrack eszközök alkalmazásáról itt lehet olvasni.)

2016 októberében iskolánk együttműködési megállapodást kötött a Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesülettel, amelynek célja, hogy elősegítse a gyermekek egészséges életmódra nevelését, testi-lelki fejlődését, a mindennapos testnevelés megvalósítását.

Az együttműködés elősegíti az utánpótlási-nevelési, kiválasztási munkát. Az iskola és az Egyesület közös tevékenysége során kiemelendően fontosnak tartja a játékosságot, az iskolai labdarúgás oktatása során az izgalmas, örömteli játéktevékenységre épít.

Az Egyesület szakmai segítséget nyújt az 1-4. osztályos foglalkozások megtartásában heti rendszerességgel. Évfolyamonként 1-2 órában az intézmény pedagógusaival együttműködik a foglalkozások lebonyolításában. Lehetőségeihez mérten tárgyi feltételekkel és egyéb módon támogatja a foglalkozások eredményes, színvonalas megtartását. Az Egyesület utánpótlásedzői és szakmai vezetője folyamatosan együttműködik az intézmény szakembereivel a tehetségek kiválasztása érdekében. Intézményünk a megállapodás keretében vállalta a tehetséges gyerekek Egyesülethez való irányítását.

Pályázatok