Matematikaóra 4.b: tükörszámok

Matematikaóra 4.b: tükörszámok

A matematika szakkörös gyerekek a tükörszámokkal ismertették meg az osztályt, nagyon ügyesen.

„Mit gondoltok, milyen számok lehetnek a tükörszámok* ? Hány darab háromjegyű tükörszám van összesen? Melyik az a négyjegyű tükörszám, amelyik 2021-hez a legközelebb van? Hány darab ilyen szám van összesen?” Ezekkel a feladatokkal ismertették meg a szakkörösök az osztályt.

(*A palindromszám vagy számpalindrom olyan számot – szűken értelmezve tízes számrendszerbeli természetes számot – jelent, amelynek számjegyeit fordított sorrendben írva az eredeti számot kapjuk vissza. Ilyen szimmetrikus szám például a 16461.)

Horváth Tiborné

Kapcsolódó galéria

Matematikaóra 4.b: tükörszámok

Pályázatok