CODES feladatbank

CODES feladatbank

A feladatbank a CODES AT-HU074 projekt keretében, az ELTE SRPSZKK fejlesztésében valósul meg.

Kompetenciaorientált, motiváló, valóságközeli feladatokat tartalmaz az általános iskolák 1-4. évfolyama számára.

A feladatbank elérhetősége:

A feladatok 1-4. évfolyamra íródnak. Az évfolyamok között azonban van átjárás abban az értelemben, hogy egy feladat akár két egymást követő évfolyamhoz is besorolódhat. A feladatok a szövegértési-, a matematikai-, a természettudományos-, valamint a szocio-interkulturális kompetenciák fejlesztését támogatják. Egy-egy feladat akár két kompetencia fejlesztését is támogathatja. A feladatok hagyományos – tanmenet szerinti – tanítási-tanulási folyamatba illesztését segíti az, hogy azok konkrét tananyagtartalmakhoz, tantervi témakörökhöz kapcsolódnak.

Az oldal szűrőkkel van felszerelve. A feladatok a tartalmi keret paraméterei szerint szűrhetők. A kiválasztott feladat Word és PDF formámumban érhető el, nyomtatható, vagy kivetíthető.

A feladatbank feladatai nem mérő, hanem fejlesztő feladatok. A CODES valóságközeli feladatai lehetőséget adnak arra, hogy a gyermek megélhesse azt, hogy az iskolában tanultakat az iskolán kívüli életében alkalmazni, hasznosítani tudja. A feladatmegoldást – akár iskolában, akár azon kívül történik – gyakran lehet csoportokra bízni, fejlesztve ezzel a kollaboratív problémamegoldásra való alkalmasságot. A valóságközeli feladatok esetében a megoldás mellett ugyanolyan fontos megismerni a megoldás módját, az eredményhez, válaszhoz vezető utat, a gyermekek magyarázatát.

A feladatok szerkezete:

A feladatok két oldalon jelennek meg. Az első oldal a gyermeknek, a tanítványnak szóló, megoldandó feladatot, problémát, a megválaszolandó kérdést tartalmazza. A második oldal kizárólag a pedagógusnak, a feladatot alkalmazó tanítónak ad információt a feladatról, módszertani ajánlást az alkalmazáshoz.

Pályázatok