A tanév rendje

A tanév rendje

A 2023/2024-es tanév helyi rendje:

A tanítási év

Intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszerveznünk.

A 2023/2024. tanévben a tanítási év

első tanítási napja 2023. szeptember 1. (péntek) és

utolsó tanítási napja 2024. június 21. (péntek).

A tanítási napok száma 180 nap.

A tanítási év első féléve 2024. január 19-ig tart. Az első félévben elért tanulmányi eredményekről 2023. január 26-ig értesítjük a tanulókat, szülőket.
A tanítási év második féléve a tanítási év utolsó napjáig, 2024. június 21-ig tart.

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

Tanítás nélküli munkanapok:

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározottak szerinti 4 tanítás nélküli munkanapot a következők szerint tervezi felhasználni:

  • 2023. október 13. pályaorientációs nap
  • 2024. február 12. Munkaközösségi megbeszélések, két tanítási nyelvű oktatásra felkészülés,
  • 2024. május 17. Önképzés - tanulásmódszertan
  • 2024. június 21. DÖK nap

A szünetek időtartama:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő).

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az iskola gondoskodik a tanulók felügyeletéről.

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2024. április 18-19.

Az intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt napok:

  • 2024. október 17. : tájékoztató a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek a két tanítási nyelvű nevelés-oktatás bevezetéséről
  • 2023. december 5.: Télapóváró leendő 1. évfolyamos tanulóknak
  • 2024. január 26.: Sportnap
  • 2024. február 19.: szülői tájékoztató két tanítási nyelvű osztályba történő beiratkozásról
  • 2024. március 18.: Húsvéti program gyerekeknek és szülői tájékoztató két tanítási nyelvű osztályba történő beiratkozásról
  • Nyílt tanítási napok a leendő első osztályos tanítókkal: 2024. március 6. 1-3 órában

Témahetek időpontjai:

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2024. március 4-8. között

Digitális Témahét – 2024. április 8-12. között,

Fenntarthatósági Témahét – 2024. április 22-26. között,

Magyar Diáksport Napja – 2023. szeptember 29.

Szülői értekezletek, fogadó órák időpontjai:

2023. szeptember 18.: szülői értekezlet

2023. november 13.: szülői értekezlet és fogadó óra

2023. november hónap folyamán pályaválasztási szülői értekezlet 8. évfolyamos tanulók szüleinek

2024. február 1.: szülői értekezlet

2024. március 25.: fogadóóra

2024. május 13.: szülői értekezlet, fogadóóra

Fizikai állapotfelmérés:

A  2023/2024. tanévben az  országos mérés, értékelés keretében a  tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2024. január 9. és 2024. május 10. között szervezik meg. A  mérés eredményeit az érintett iskolák 2024. június 21-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

Pályázatok