Támogató tanácsadás elindítása

A CODES projekt magyar vezető partnere, az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 2021. március elejétől elindította a bevont iskolák és pedagógusaik számára a támogató tanácsadást.

Ennek keretében a kipróbáló tanítók egyénileg kérhetik a támogatást, természetesen a járványhelyzet miatt nem személyes formában, hanem különböző kommunikációs csatornákon.

Elkészítettek és közzétettek egy, a tanácsadók beosztását bemutató táblázatot, megyei, azon belül kompetenciaterületi bontásban.

Intézmények, nevelőtestületek számára is lehetséges támogató program igénylése a CODES projekthez kapcsolódóan, természetesen ez is online módon történhet, nevelőtestületi értekezlet, műhelymunka formájában, alsós munkaközösségnek, vagy pedagógusok egy csoportjának (akár néhány kolléga) vagy az egész tantestületnek szólóan. Igényeiket a megyei Információs és Tanácsadó Központba küldhetik e-mail formájában a téma pontos és a tervezett időpont megadásával. Az ITK vezetői kérik fel a tanácsadót és ők egyeztetik a pontos időpontot is és a webinárium formáját is az igénylőkkel.

További részletek és elérhetőségek az ELTE SRPSZKK weboldalán

Pályázatok