Tantestületi dicséret

Tantestületi dicséret

Csinger Levente (8.a) tantestületi dicséretben részesült az eddig elért tanulmányi eredményéért, az országos diákparlamenti tevékenységéért, kiváló hozzáállásáert mind tanulmányi mind emberi területeken.  Mindehhez egy angliai utat is kapott ajándékba. Szeretettel gratulálunk!

Pályázatok