A CODES AT-HU074 projekt

A CODES AT-HU074 projekt

A Zrínyi Székhelyintézmény kiemelkedően fontosnak tartja a tanulók kompetenciafejlesztését. Ezt segíti elő részvételünk a CODES projektben, melynek keretében iskolánk Zala megye kompetenciaközpontjaként működik.

További információk >>>

A kompetenciaközpont vezetője Faller Zoltán intézményvezető, koordinátorai Dékány Beatrix és Somogyi Józsefné intézményvezető-helyettesek.
A CODES AT-HU074 projekt célja a határmenti régióban olyan oktatási intézményekből felépülő hálózat kialakítása, amely hatékonyan tudja segíteni alsó tagozaton a 6-10 éves életkorú tanulók kompetenciafejlesztését.


Miért tartjuk fontosnak a kompetenciafejlesztést?

A kompetencia az a képesség, amikor különböző helyzetekben alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, adottságainkat.

A képességek, készségek fejlesztésével azt szeretnénk elérni, hogy a tanulók a megszerzett tudásukat alkalmazni tudják a mindennapi élethelyzetekben. A kompetencia alapú feladatokban a valóságból vett példákkal a gondolkodásra neveljük tanulóinkat. Hangsúlyt fektetünk a felfedeztető, cselekvésből kiinduló tanulásra és a megértésen, tevékenységen alapuló fejlesztésre.


Kompetenciaközpontunkban elérhetőek azok a pedagógiai eszközök, feladatbankok és szolgáltatások, amelyeket a projekt keretében négy területen fejlesztenek:
•    szövegértés,
•    matematika,
•    természettudomány-technika
•    interkulturális-szociális
kompetenciaterületen. Az eszközök használatához a projektbe bevont iskolák és pedagógusok hatékony segítséget kapnak pedagógus-továbbképzések és egyéni tanácsadás formájában.

A projekt 2018. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig tart. A projektben a vezető partner a Bécsi Iskolai Hatóság, megvalósító partnerek osztrák részről a Bécsi Pedagógiai Főiskola, Burgenland Tartomány, a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola, az Alsó-Ausztriai Pedagógiai Főiskola, magyar részről az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

* * * * *

A projekttel kapcsolatos hírekről az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ (SRPSZKK) oldalán lehet tájékozódni.

Pályázatok